Paragraphia

para_30

Paragraphia
2014
72.7×53cm
oil on canvas