Paragraphia

para_31

Paragraphia
2014
91×72.7cm
oil on canvas