Snowflake

Snowflake
2018
72.7×60.6cm
oil on canvas

Whales

Whales
2018
100×80.3cm
oil on canvas

HyperCard

HyperCard
2018
24.2×41cm
oil on canvas

Debris

Debris
2018
33.3×53cm
oil on canvas

1964

1964
2017
53×65.2cm
oil on canvas

Bride

Bride
2018
60.6×72.7cm
oil on canvas