Paragraphia

para_32

Paragraphia
2013
162×130.3cm
oil on canvas