Paragraphia

para_16

Paragraphia
2013
33.37×24.2cm
oil on wood