Paragraphia

para_17

Paragraphia
2013
75×65cm
oil on canvas