Paragraphia

para_18

Paragraphia
2013
65.2×53cm
oil on canvas