Paragraphia

para_25

Paragraphia
2013
130.3×97cm
oil on canvas