Paragraphia

para_23

Paragraphia
2013
41×31.8cm
oil on canvas