Paragraphia

para_02

Paragraphia
2013
27.3×19cm
oil on canvas