Paragraphia

para_27

Paragraphia
2013
100×80.3cm
oil on canvas