Paragraphia

para_24

Paragraphia
2013
91×65.2cm
oil on canvas