Paragraphia

para_26

Paragraphia
2013
145.5×112cm
oil on canvas