Paragraphia

para_04

Paragraphia
2013
41×31.8cm
oil on canvas