Paragraphia

para_05

Paragraphia
2013
53×45.5cm
oil on canvas