Paragraphia

para_11

Paragraphia
2013
91×72.7cm
oil on canvas