Paragraphia

para_13

Paragraphia
2013
91×65.2cm
oil on canvas