Paragraphia

para_01

Paragraphia
2013
91×72.7cm
oil on canvas