Pareidolia

Pareidolia
2023
oil on canvas
91×72.7cm