Paragraphia

para_28

Paragraphia
2013
33.3×24.2cm
oil on canvas

Paragraphia

para_23

Paragraphia
2013
41×31.8cm
oil on canvas

Paragraphia

para_25

Paragraphia
2013
130.3×97cm
oil on canvas

Paragraphia

para_18

Paragraphia
2013
65.2×53cm
oil on canvas

Paragraphia

para_19

Paragraphia
2013
33.3×24.2cm
oil on canvas